Novinky Napísali o nás

Minimálny zásah, maximálny výsledok

Plastická chirurgia, ako aj ostatné oblasti medicíny a vedy sa posúva míľovými krokmi vpred a snaží sa prinášať stále lepšie výsledky s čoraz menšími zásahmi do organizmu. Na klinike plastickej chirurgie Avelane v Nitre sa snažíme držať krok s týmito trendmi a prinášať tie najlepšie riešenia pre naše pacientky. Jed­ným z takýchto riešení je aj endoskopicky asistované zväčšenie prsníkov (aug­mentácia), ktorú ponúkame zatiaľ ako jediní na Slovensku.

Zväčšenie prsníkov je jedným z najžiadanejších zákrokov es­tetickej chirurgie a teda aj u nás na klinike Avelane. Dôvody, prečo sa dámy pre tento zákrok rozhodnú sú rôzne – malé, či slabo vyvinuté prsia, asymetria, ovisnutie prsníkov v dôsledku pôrodu a dojčenia, či jednoducho pocit malých prsníkov. Rozdielne sú aj predpoklady jednotlivých klientok pre operáciu. Pred zákro­kom musí chirurg zvážiť také faktory, ako sú tvar a veľkosť Vašich prsníkov, Váš celkový vzrast, kvalitu pokožky, či umiestnenie bra­daviek a dvorcov. Podľa toho potom zvolí najvhodnejšiu formu zákroku a výber vhodných implantátov.

To, v čom sa naše klientky zhodujú je, že si želajú, aby zákrok prebehol bez komplikácií , aby sa im pooperačné rany zahojili čo najkrajšie a boli minimálne viditeľné, aby sa mohli čo najskôr vrátiť ku svoji každodenným aktivitám a samozrejme, aby bol výsledok podľa ich predstáv, čo sa týka tvaru a veľkosti prsníkov. Tieto požiadavky pacientok dokáže v najväčšej miere naplniť en­doskopicky asistovaná augmentácia. Podstata zákroku spočíva vo vkladaní prsných implantátov cez malé rezy v podpazuší za pomoci optického endoskopu a vysoko kvalitnej kamery, ktoré nám umožňujú vytvoriť a monitorovať priestor, do ktorého sa vkladajú implantáty. Takto realizované operácie sú bezpečnejšie ako operácie bez použitia endoskopu. Jazvy v podpaží nie sú šité pod ťahom a tým pádom majú najlepší predpoklad na to, aby sa esteticky zahojili, a aby boli po čase minimálne viditeľné. V niek­torých prípadoch použitie endoskopu nie je pri augmentácii cez pažu nevyhnutné.

Na čo by ste mali myslieť pred zákrokom?

Každá žena má rôzne individuálne danosti, ktoré môžu ovplyvniť výsledok zákroku. Dôverujte preto svojmu plastickému chirurgovi ohľadom výberu vhodnej veľkosti Vašich implantátov a neváhajte mu čo najbližšie priblížiť Vašu predstavu o pooperačnom výsled­ku tak, aby ste boli po operácii s výsledkom spokojná Vy aj Váš chirurg.

„Nenechajte sa pri výbere veľkosti prsných implantátov ovplyvniť len číslom, ktoré hovorí o výslednom ob­jeme implantátov!“, radí MUDr. Daniel Mládek, primár plastickej chirurgie Avelane. „Každý implantát má svoju výšku, šírku a profil. Vymeraním pa­cientky podľa toho, aký ma hrudník, tvar a veľkosť prsníka pred operáciou dostaneme vhodné rozmery im­plantátu, ktorých výsledkom je vždy určitý objem. Veľkosť prsníkov by nemala byť vo výraznom rozpore s celkovým vzhľadom postavy“, dodáva MUDr.Mládek.

Ďalšiu vec, na ktorú by ste mali myslieť je, že prsné implantáty nie sú doživotné. Moderné implantáty ponúkajú mnohé prednosti v porovnaní s ich predchodcami: obsahujú silikónový gél rôznej hustoty, ktorý ani po poškodení obalu implantátu nevytečie. Obal je vyrobený z materiálov, ktoré znižujú riziko presakova­nia, poškodenia a minimalizujú vznik kapsulárnej kontraktúry. Výrobcovia tých najkvalitnejších implantátov dokonca posky­tujú na svoje výrobky celoživotnú záruku a výmenu v prípade akéhokoľvek poškodenia implantátu zdarma. Napriek uvedeným prednostiam ich však nemožno považovať za doživotné a treba sa pripraviť na to, že budú musieť byť po určitom čase vymenené.

Späť
Newsletter

© 2015-2024 avelaneclinic All rights reserved, Developed by MrCode.net, Powered by EPOS

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.