O klinike Ponuka Lekári a zamestnanci Vybavenie a postupy

Lekári

MUDr. Daniel Mládek, PhD., MPH

MUDr. Daniel Mládek, PhD., MPH

primár avelane clinic
plastický chirurg

Viac informácií

Vzdelanie

MUDr. Daniel Mládek PhD., MPH absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil promóciou v roku 1995. Následne absolvoval špecializačnú atestáciu v odbore plastická chirurgia v roku 2004. Špecialista na zákrok zväčšenie prsníkov a korekcie nosa.

Prax

Takmer 30 rokov praxe.
5 rokov primár plastickej chirurgie FN Nitra.
13 rokov primár na avelane clinic.
Viac ako 10 000 operácií.
Od roku 2005 do 2012 Krajský odborník pre plastickú chirurgiu.

Odborné stáže a študijne pobyty

Pôsobením na klinike sv. Anny v Brne sa však zďaleka nevyčerpáva zoznam zahraničných kliník, na ktorých MUDr. Mládek absolvoval študijné pobyty, či odborné stáže. Keďže plastická chirurgia bola už počas štúdia jeho srdcovou záležitosťou, snažil sa načerpať čo najviac informácií a skúseností už v tomto období. Už v roku 1993 tak absolvoval svoj prvý študijný pobyt na Chirurgickom oddelení v Kirchdorfe (Rakúsko), neskôr v roku 1995 na chirurgickej klinike UKH Eppendorf v Hamburgu (Nemecko). Počas atestačného štúdia absolvoval ďalšie stáže na klinike plastickej chirurgie Motol a privátnej klinike plastickej chirurgie Esthé v Prahe (Česká republika) v roku 2002, neskôr v roku 2004 na privátnej klinike estetickej chirurgie Braunschweig (Nemecko) a na klinike plastickej chirurgie AKH Viedeň (Rakúsko). V roku 2006 zahraničné pobyty MUDr. Mládeka pokračovali pôsobením na klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Hospital Saint- Roche v Nice (Francúzsko) a na klinike plastickej chirurgie Univerzity Janov v Taliansku.

Práve pobyty na zahraničných klinikách inšpirovali MUDr. Mládeka k myšlienke vytvorenia súkromnej kliniky plastickej chirurgie na Slovensku, ktorú začal postupne rozvíjať od roku 2005. Jej cieľom bolo vytvoriť priestor, kde by mohol na jednej strane zúročiť poznatky a skúsenosti, ktoré načerpal počas svojich zahraničných ciest, a na strane druhej, kde by mohol priniesť kvalitu a starostlivosť o pacientov, akú poznal práve zo svojich zahraničných pobytov.

Účasť na medzinárodných kongresoch

Vzdelávanie predstavuje mimoriadne dôležitú súčasť praxe každého lekára, obzvlášť pokiaľ chce ponúknuť svojim pacientom a pacientkám to najlepšie, čo moderná medicína ponúka. Aj preto sa MUDr. Mládek pravidelne zúčastňuje najvýznamnejších podujatí v oblasti plastickej a estetickej chirurgie po celom svete.

Členstvo v odborných spoločnostiach

MUDr. Mládek je aj členom viacerých slovenských a medzinárodných odborných spoločností, ako Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie, Slovenská spoločnosť chirurgie ruky, Európskej spoločnosti pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Medzinárodnú spoločnosť estetickej plastickej chirurgie ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) a je medzinárodným kandidátom Americkej spoločnosti pre estetickú plastickú chirurgiu ASAPS (American Society for Aesthetic Plastic Surgery).

MUDr. Imrich Kováč, MPH

MUDr. Imrich Kováč, MPH

plastický chirurg

Viac informácií

Vzdelanie

 • 2019-2021 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
  Odborník pre riadenie verejného zdravotníctva /titul MPH/
 • 2009 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
  Atestačná skúška z plastickej chirurgie
 • 1998-2004 Lekárska fakulta univerzity Komenského v Bratislave
  Fakulta všeobecného lekárstva /titul MUDr./
 • 1994-1998 Gymnázium Piešťany
Odborné funkcie
 • od r.2013 súdny znalec Ministerstva spravodlivosti SR pre plastickú chirurgiu
 • od r.2018 krajský odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre plastickú chirurgiu
 • od r.2018 člen riadiaceho výboru Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie /SSPECH/, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti SLS
 • od r.2022 odborný konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou /ÚDZS/

Prax

 • 2004 Chirurgické oddelenie Nemocnice A. Wintera, Piešťany
 • 2006 Oddelenie plastickej chirurgie, Fakultná nemocnica Nitra
 • 2008 Klinika plastickej a estetickej chirurgie, FN u sv.Anny, Brno
 • 2009 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, FNsP Bratislava
 • 2009 Klinika plastickej chirurgie, FNsP Bratislava
 • 2010 Avelane clinic, Nitra

Študijne pobyty a stáže

Pravidelne sa zúčastňuje domácich aj medzinárodných odborných kongresov, sympózií a workshopov.

Členstvo v odborných spoločnostiach

 • Slovenská lekárska komora /SLK/
 • Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie /SSPECH/
 • Slovenská spoločnosť chirurgie ruky /SSCHR/
 • European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery /ESPRAS/
 • International Confederation for Plastic, Recontructive and Aesthetic Surgery /IPRAS/
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery /ISAPS/

Vysoko erudovaný plastický chirurg s dlhoročnou praxou v plastickej chirurgii so zameraním na estetickú chirurgiu. Pravidelne absolvuje zahraničné stáže a workshopy po celom svete, kde sa oboznamuje s najmodernejšími operačnými postupmi. V súčasnosti sa špecializuje na korekciu nepodarených plastických operácií, čo patrí k najnáročnejším výkonom vôbec. Je držiteľom všetkých potrebných licencií a oprávnení na výkon praxe v Európskej únii. Venuje sa aj prednáškovej a publikačnej činnosti, ako v odborných tak i verejných médiách. Má tiež certifikáty na prácu s laserovými prístrojmi, ako aj na aplikáciu výplňových materiálov používaných v estetickej dermatológii.

V súčasnosti pôsobí ako súdny znalec pre plastickú chirurgiu a tiež krajský odborník MZ SR pre plastickú chirurgiu v nitrianskom, trenčianskom a trnavskom kraji.

MUDr. Ladislav Bogdán, MPH

MUDr. Ladislav Bogdán, MPH

plastický chirurg

Viac informácií

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, ukončená promóciou v r.2008
Špecializačná atestácia v odbore plastická chirurgia v r.2014

Prax

 • 2008-2009 II. Chirurgická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
 • 2010-2014 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
 • 2013-2014 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UN Bratislava
 • 2014 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UN Bratislava

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil na Chirurgickú kliniku FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, kde absolvoval prax v chirurgických odboroch. Následne prestúpil na Kliniku plastickej chirurgie, kde sa v rámci špecializačnej prípravy venoval rekonštrukčným a mikrochirurgickým technikám a estetickým operáciám u dospelých a v spolupráci s detskou FN aj u detí. Po absolvovaní odbornej praxe na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie a Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave úspešne ukončil špecializačné vzdelávanie atestáciou v odbore plastická chirurgia. Pravidelne sa zúčastňuje domácich aj medzinárodných odborných kongresov, sympózií a workshopov. Ďalším vzdelávaním a absolvovaním odborných kurzov doma aj v zahraničí získal certifikáty z estetickej chirurgie na aplikáciu rôznych druhov výplňových materiálov a použitie laserových techník. V súčasnosti pôsobí ako člen tímu v avelane clinic v Nitre.

MUDr. Daniela Matušková

MUDr. Daniela Matušková

plastická chirurgička

Viac informácií

Vzdelanie

2010 – 2016 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Odbor: Všeobecné lekárstvo
2005 – 2010 Gymnázium Bilingválne, Žilina
2022 – Špecializačná skúška v odbore plastická chirurgia, LFUK Bratislava

Absolvované stáže

 • 2015 – AHEPA University General Hospital of Thessaloniki, Grécko, Oddelenie všeobecnej chirurgie (3rd Surgical Dpt)
 • 2021 – Nemocnica Agel Košice – Šaca, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Stáž v rámci špecializačného štúdia
 • 2022 – Univerzitná Nemocnica Bratislava, Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LFUK, Predatestačná stáž

Ďalšie vzdelávanie

 • 2017 – Workshop Ellansé, Perfectha, Silhouette – nové techniky v obnove kolagénu, augmentácia tváre a neinvazívny lifting tváre, Bratislava
 • 2019 – Beauty sympózium Gbeľany – používanie výplňových materiálov a botulotoxínu v korektívnej dermatológii
 • 2019 – Mikrovaskulárny workshop, LFUK, Banská Bystrica

Aktívna účasť na kongresoch a odborných podujatiach doma aj v zahraničí.

MUDr. Lucia Galbavá

MUDr. Lucia Galbavá

dermatologička

Viac informácií

Vzdelanie

Od roku 2020 zaradená v atestačnej príprave odbor dermatovenerológia
2013-2020 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul MUDr.
2005-2013 Gymnázium Nitra

Prax

05-06/2023 Detská dermatovenerologická klinika LF UK a SZU
2020 – súčasnosť Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky

Ďalšie vzdelávanie

 • 06/23 Rejuvenizácia a beautifikácia spodnej časti tváre pomocou kyseliny hyalurónovej a botulotoxínu
 • 10/22 Základné techniky injektovania kyseliny hyalurónovej
 • 04/21 Aplikácia botulotoxínu Dysport v praxi

Pravidelne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných kongresoch a odborných podujatiach.

MUDr.Ing. Peter Petrík, MPH

MUDr.Ing. Peter Petrík, MPH

ortopéd

 

MUDr. Ján Mitošinka, PhD.

MUDr. Ján Mitošinka, PhD.

ortopéd

Viac informácií

Vzdelanie

8/2017 – ukončené postgraduálne doktorandské štúdium, FZaSP Trnava
10/2007 - Špecializačná spôsobilosť v obore ortopédia, Praha , Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky
6/2005 - Atestácia v obore ortopédia I., Praha, Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky
1995 -2001 - Všeobecné lekárstvo, LF UK Bratislava

Klinické zameranie: Široká oblasť všeobecných i komplexných ortopedických výkonov. Špeciálne zameranie na operatívu ruky.

Doterajšia prax

 • 9/2019 – trvá - Ortopedická klinika Fakultná Nemocnica Olomouc, ČR, Vedúci lekár tímu pre operatívu ruky
 • 12/2009 – trvá - Ortopedické oddelenie, NsP Topoľčany, SR
 • 4/2003 – 11/2009 - Ortopedická klinika Fakultná Nemocnica Olomouc, ČR, Garant pre operatívu hornej končatiny
 • 9/2001 – 3/2003 - Traumatologická klinika, Fakultná Nemocnica s Poliklinikou v Trnave, SR

Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných kongresov, sympózií, certifikovaných kurzov a stáží v obore. Je aktívny v prednáškovej činnosti.

Členstvo

 • Slovenská lekárska komora
 • Česká lekárska komora
 • Česká spoločnosť chirurgie ruky

MUDr. Branislav Veselý, PhD.

MUDr. Branislav Veselý, PhD.

neurológ

Viac informácií

Vzdelanie:
2019- trvá - Master of Public Health, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
2012- 2018 - Doktorské kombinované Ph.D. štúdium, neurológia
Masarykova Univerzita, Lekárska fakulta, 1. Neurologická klinika, Brno
„ Long-term prospective study of contribution of vascular, metabolic and inflammatory co-morbidities to cognitive and motor impairment in Parkinson’s disease” h-index 7, 300 medzinárodných citácií
2007-2012 - Špecializačné štúdium v neurológii, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
2001-2007 - Všeobecné lekárstvo, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

V súčasnosti súkromná neurologická prax. Pôsobil ako námestník riaditeľa FN Nitra pre zdravotnú starostlivosť, hlavný koordinátor vakcinačného programu vo FN Nitra, externý súdnoznalecký konzultant pre Forensic.sk, súdny znalec v odvetví neurológia, lekár špecialista, člen výskumnej skupiny prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc, CEITEC (Středoevropský technologický institut), Resident Medical Officer, Priory Hospital, Bristol, Veľká Británia

Člen Slovenskej neurologickej spoločnosti, extrapyramídová sekcia, člen dozornej rady

Movement Disorders Society, General Medical Council

Ďalšie vzdelanie a kurzy:

 • Školiaci kurz v rámci sústavného vzdelávania „ Ultrasonografia v neurológii“
  Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta Martin
 • 2020 - Certifikát Správna klinická prax
 • 2018 - Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve, Forensic.sk, Bratislava
 • 2018 - Manažment liečby spasticity, 2. Neurologická klinika LF UK a UNK, Bratislava
 • 2018 - Moderní přístupy k léčbě dystonie a spasticity, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
 • 2017 - Školiaci kurz v rámci sústavného vzdelávania „Elektroencefalografia“, Neurologická klinika, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, Martin
 • 2015 - Školiaci kurz v rámci sústavného vzdelávania „Evokované potenciály“, Neurologická klinika, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, Martin
 • 2014 - Školiaci kurz v rámci sústavného vzdelávania „Elektromyografia“, Neurologická klinika, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, Martin
 • 2012 - Špecializačná skúška z neurológie, Slovenská zdravotnícka Univerzita Bratislava
 • 2011 - Certifikát Správna klinická prax (Good clinical practice)
 • 2010 - Certifikát National Institute of Health Stroke Scale
 • 2010 - Certifikát Modified Rankin Scale

MUDr. Lucia Bartovičová

MUDr. Lucia Bartovičová

anesteziologička

Viac informácií

Vzdelanie:
1998-2005 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2005- štúdium ukončené v odbore všeobecné lekárstvo
2012 – atestácia v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína

Prax:

 • 2005- doteraz sekundárny lekár na KAIM FNsP Nové Zámky
 • 2014- výkon samostatnej zdravotníckej praxe v odbore anesteziológia a intenzívna medicína v Avelane clinic Nitra

Členstvo v Slovenskej spoločnosti anesteziológie a intenzívnej medicíny, účasť na kongresoch, seminároch a certifikovaných kurzoch s medzinárodnou účasťou.

Mgr. Henrieta Nagyová

Mgr. Henrieta Nagyová

anesteziologická sestra so špecializáciou

 

Bc. Janka Mészarosová

Bc. Janka Mészarosová

vedúca sestra, inštrumentárka

 

Bc. Veronika Lukáčová

Bc. Veronika Lukáčová

inštrumentárka

 

Bc. Martina Hrdá

Bc. Martina Hrdá

inštrumentárka

 

Eva Bucková dipl.s.

Eva Bucková dipl.s.

sestra

 

Bc. Erika Čelešová

Bc. Erika Čelešová

sestra

 

Mgr. Balážová Veronika

Mgr. Balážová Veronika

sestra

 

Ing. Andrea Žilková

Ing. Andrea Žilková

recepčná

 

Mgr. Natália Matejčíková

Mgr. Natália Matejčíková

recepčná

 

PhDr. Andrea Heldová

PhDr. Andrea Heldová

PR a marketing

 

Na našej klinike pracujú:

MUDr. Peter Rexa

ortopéd

Viac informácií

Vzdelanie:
Jesseniova lekárska fakulta UK Martin /2002/

Špecializácie a certifikáty:

 

 • 2011, 2012 Musculosceletal ultrasound course - basic, advanced
 • 2008 Špecializácia v Ortopédii
 • 2008 USG v diagnostike a skríningu vývojovej dysplázie bedrového kĺbu novorodencov
 • 2007 IOF Osteoporosis Diagnosis Course, with Densitometry Certification
 • 2004 Certifikát v neurotraumatológii

Členstvo v odborných spoločnostiach:

 • EFORT /The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology/
 • SOTS /Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť/

Prax:

 • 1.8.2012-doteraz avelane clinic, Nitra, lekár špecialista
 • 1.11.2008–doteraz Ortopedické oddelenie NsP Topoľčany – lekár-špecialista
 • 1.7.2008–doteraz Ortopedická ambulancia, Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec – lekár-špecialista
 • 1.7.2008–30.9.2008 Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie NsP sv. Lukáša Galanta- sekundárny lekár-ortopéd
 • 1.8.2004–30.6.2008 Traumatologicko-ortopedické oddelenie ÚVN SNP Ružomberok – sekundárny lekár
 • 10.2.2003–31.7.2004 Neurochirurgické oddelenie ÚVN SNP Ružomberok – sekundárny lekár
 • 1.8.2002-9.2.2003 Chirurgické oddelenie NsP Ružomberok – sekundárky lekár

Publikácie:
spoluautor odborných článkov v slovenských časopisoch a posterov na odborných podujatiach, najmä na tému osteoporóza

MUDr. Mondek Peter, PhD., MSc.

cievny lekár a chirurg

Viac informácií

Vzdelanie:
3. lekárska fakulta Univerzity Karlovej, Praha, 1988-1994,
Atestácia z chirurgie, IPVZ Praha, 1997
Špecializačná skúška z cievnej chirurgie, SZU Bratislava, 2001v Obhajoba doktorandskej práce a získanie titulu „PhD.“, LF UK Bratislava, 2004
Ukončenie manažérskeho vzdelávania a získanie titulu „MSc.“, Semmelweis University, 2013

Bohatá prednášková, publikačná a organizačná činnosť na domácich a zahraničných podujatiach. Členstvo vo výbore viacerých odborných spoločností a odborných komisií. Účasť na viac ako 200 domácich a zahraničných kongresov, seminárov, kurzov a workshopov.

Pracovné skúsenosti:
Chirurgické oddelenie, Sušice, ČR, 1994-1997
Klinika cievnej chirurgie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava, 1997-2006
Primár Oddelenia cievnej chirurgie, FN Nitra, 2006 - súčastnosť

Doc. MUDr. Drahomír Galbavý, PhD. MPH.

ortopéd

 

MUDr. Dagmar Šabová

anesteziologička

 

MUDr. Andrea Nestorová

trichologická ambulancia a transplantácia vlasov

 

V prípade, ak chcete kontaktovať našu kliniku, prosím, zatelefonujte na naše telefónne číslo 0948 772 202, napíšte mail na avelane@avelane.com alebo využite možnosť objednať sa u nášho automatického chatbota Alexa na našej webstránke .

Newsletter

© 2015-2024 avelaneclinic All rights reserved, Developed by MrCode.net, Powered by EPOS

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.