Lekári

 

 • MUDr. Jaroslav Šalkovský – anesteziológ
 • MUDr. Dagmar Šabová – anesteziológ
 • MUDr. Jozef Miškeje – chirurg
 • MUDr. Peter Petrík – ortopéd
 • MUDr. Viera Galbavá – všeobecná lekárka
 • MUDr. Peter Lukáč – ortopéd

 

MUDr. Daniel Mládek, PhD., MPH

MUDr. Daniel Mládek, PhD., MPH – primár avelane clinic

Vzdelanie:
MUDr. Daniel Mládek PhD., MPH absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil promóciou v roku 1995. Následne absolvoval špecializačnú atestáciu v odbore plastická chirurgia v roku 2004.
prim. MUDr. Daniel Mládek PhD., MPH je špecialista na zákrok Zväčšenie prsníkov na portáli Estheticon.sk.

Čítať viac

 

Hodnotenia pacientov MUDr. Daniel Mládek, PhD., MPH- Estheticon.sk

 

Prax:
Po skončení štúdia nastúpil na chirurgickú kliniku FN v Nitre, kde pôsobil do roku 1998. Na dráhu plastického chirurga nastúpil od roku 1999 na oddelení plastickej chirurgie vo FN v Nitre. V roku 2002 pôsobil 6 mesiacov aj na klinike plastickej a estetickej chirurgie FN sv. Anny v Brne, kde načerpal cenné skúsenosti z praxe našich západných susedov. V roku 2003 stal zástupcom primára a následne v roku 2005 aj primárom oddelenia, kde zotrval až do roku 2010. Od roku 2005 do roku 2012 pôsobil ako krajský odborník pre odbor plastická chirurgia v Nitrianskom samosprávnom kraji. V roku 2008 bol vymenovaný za člena odbornej pracovnej skupiny Katalogizačnej komisie pre zdravotné výkony v špecializačnom odbore plastická chirurgia.

Odborné stáže a študijne pobyty:
Pôsobením na klinike sv. Anny v Brne sa však zďaleka nevyčerpáva zoznam zahraničných kliník, na ktorých MUDr. Mládek absolvoval študijné pobyty, či odborné stáže. Keďže plastická chirurgia bola už počas štúdia jeho srdcovou záležitosťou, snažil sa načerpať čo najviac informácií a skúseností už v tomto období. Už v roku 1993 tak absolvoval svoj prvý študijný pobyt na Chirurgickom oddelení v Kirchdorfe (Rakúsko), neskôr v roku 1995 na chirurgickej klinike UKH Eppendorf v Hamburgu (Nemecko). Počas atestačného štúdia absolvoval ďalšie stáže na klinike plastickej chirurgie Motol a privátnej klinike plastickej chirurgie Esthé v Prahe (Česká republika) v roku 2002, neskôr v roku 2004 na privátnej klinike estetickej chirurgie Braunschweig (Nemecko) a na klinike plastickej chirurgie AKH Viedeň (Rakúsko). V roku 2006 zahraničné pobyty MUDr. Mládeka pokračovali pôsobením na klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Hospital Saint- Roche v Nice (Francúzsko) a na klinike plastickej chirurgie Univerzity Janov v Taliansku.

Práve pobyty na zahraničných klinikách inšpirovali MUDr. Mládeka k myšlienke vytvorenia súkromnej kliniky plastickej chirurgie na Slovensku, ktorú začal postupne rozvíjať od roku 2005. Jej cieľom bolo vytvoriť priestor, kde by mohol na jednej strane zúročiť poznatky a skúsenosti, ktoré načerpal počas svojich zahraničných ciest, a na strane druhej, kde by mohol priniesť kvalitu a starostlivosť o pacientov, akú poznal práve zo svojich zahraničných pobytov.

Účasť na medzinárodných kongresoch:
Vzdelávanie predstavuje mimoriadne dôležitú súčasť praxe každého lekára, obzvlášť pokiaľ chce ponúknuť svojim pacientom a pacientkám to najlepšie, čo moderná medicína ponúka. Aj preto sa MUDr. Mládek pravidelne zúčastňuje najvýznamnejších podujatí v oblasti plastickej a estetickej chirurgie po celom svete, ako napr.: Kongres ESPRAS Rím (2001), Kongres plastickej chirurgie Budapešť (2004), Becker workshop Viedeň (2004), Kongres ESPRAS Viedeň (2005), Kurz rhinoplastiky a vlasovej transplantácie Nice (2006), kongres ISAPS Rio de Janeiro (2006), kongres ISAPS New York (2007), ISAPS Melbourne (2008), kongres ASAPS Las Vegas (2009) a IQUAM Bratislava (2010).

Členstvo v odborných spoločnostiach:
MUDr. Mládek je aj členom viacerých slovenských a medzinárodných odborných spoločností, ako Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie, Slovenská spoločnosť chirurgie ruky, Európskej spoločnosti pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Medzinárodnú spoločnosť estetickej plastickej chirurgie ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) a je medzinárodným kandidátom Americkej spoločnosti pre estetickú plastickú chirurgiu ASAPS (American Society for Aesthetic Plastic Surgery).

 
MUDr. Imrich Kováč

MUDr. Imrich Kováč – plastický chirurg

Vzdelanie:
1998-2004 Lekárska fakulta UK, Bratislava
2007 Atestačná skúška z plastickej chirurgie
2013 Súdny znalec pre plastickú chirurgiu
2018 Krajský odborník MZ SR pre plastickú chirurgiu v Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji
MUDr. Imrich Kováč je špecialista na zákrok Zväčšenie prsníkov na portále Estheticon.sk.

Čítať viac

 

Hodnotenia pacientov ZnalecKovac.sk Estheticon.sk

 

Prax:

 • 2004 Chirurgické oddelenie Nemocnice A. Wintera, Piešťany
 • 2006 Oddelenie plastickej chirurgie, Fakultná nemocnica Nitra
 • 2008 Klinika plastickej a estetickej chirurgie, FN u sv.Anny, Brno
 • 2009 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, FNsP Bratislava
 • 2009 Klinika plastickej chirurgie, FNsP Bratislava
 • 2010 Avelane clinic, Nitra

Študijne pobyty a stáže:

 • Madrid, Španielsko – prof. Del Yerro
 • Istanbul, Turecko – prof. Yavuzer
 • Atény, Grécko – Dr. Kretsis
 • Lago di Garda, Taliansko – prof. Botti
 • Brno, Česko – prof. Veselý
 • Sydney, Austrália – Dr. Zacharia
 • Bukurešť, Rumunsko – Dr. Ionescu
 • Alberta, Kanada – Dr. Hall-Findlay
 • Grand Rapids, USA – prof. Hammond

Členstvo v odborných spoločnostiach:

 • Slovenská lekárska komora /SLK/
 • Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie /SSPECH/
 • Slovenská spoločnosť chirurgie ruky /SSCHR/
 • European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery /ESPRAS/
 • International Confederation for Plastic, Recontructive and Aesthetic Surgery /IPRAS/
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery /ISAPS/

Vysoko erudovaný plastický chirurg s dlhoročnou praxou v plastickej chirurgii so zameraním na estetickú chirurgiu. Pravidelne absolvuje zahraničné stáže a workshopy po celom svete, kde sa oboznamuje s najmodernejšími operačnými postupmi. V súčasnosti sa špecializuje na korekciu nepodarených plastických operácií, čo patrí k najnáročnejším výkonom vôbec. Je držiteľom všetkých potrebných licencií a oprávnení na výkon praxe v Európskej únii. Venuje sa aj prednáškovej a publikačnej činnosti, ako v odborných tak i verejných médiách. Má tiež certifikáty na prácu s laserovými prístrojmi, ako aj na aplikáciu výplňových materiálov používaných v estetickej dermatológii.

 
MUDr. Ladislav Bogdán

MUDr. Ladislav Bogdán – plastický chirurg

Vzdelanie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, ukončená promóciou v r.2008
Špecializačná atestácia v odbore plastická chirurgia v r.2014

Čítať viac

 

Hodnotenia pacientovMUDr. Ladislav Bogdán - Estheticon.sk

 

Prax:
2008-2009 II. Chirurgická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
2010-2014 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
2013-2014 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UN Bratislava
2014 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UN Bratislava

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil na Chirurgickú kliniku FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, kde absolvoval prax v chirurgických odboroch. Následne prestúpil na Kliniku plastickej chirurgie, kde sa v rámci špecializačnej prípravy venoval rekonštrukčným a mikrochirurgickým technikám a estetickým operáciám u dospelých a v spolupráci s detskou FN aj u detí. Po absolvovaní odbornej praxe na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie a Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave úspešne ukončil špecializačné vzdelávanie atestáciou v odbore plastická chirurgia. Pravidelne sa zúčastňuje domácich aj medzinárodných odborných kongresov, sympózií a workshopov. Ďalším vzdelávaním a absolvovaním odborných kurzov doma aj v zahraničí získal certifikáty z estetickej chirurgie na aplikáciu rôznych druhov výplňových materiálov a použitie laserových techník. V súčasnosti pôsobí ako člen tímu v avelane clinic v Nitre.

 
MUDr. Ľubica Bogdánová

MUDr. Ľubica Bogdánová - dermatovenerológ a estetická dermatológia

Vzdelanie:
Absolventka LF UK Bratislava
Špecializácia v odbore dermatovenerológia

Čítať viac

 

Certifikáty z odboru dermatológia a estetická medicína absolvované v SR a v zahraničí - Taliansko, Česká republika, Portugalsko, Rakúsko, Francúzsko

 
MUDr. Zuzana Gruntová

MUDr. Zuzana Gruntová – dermatologička

Vzdelanie:
2006 – 2013 – štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci
2013 – štúdium ukončené v odbore všeobecné lekárstvo

Čítať viac

 

Prax:
2013 – 2015 – pracovala ako kožná lekárka v Šumperskej nemocnici v Šumperku
2015 – pracuje ako kožná lekárka vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne

Účasť na konferenciách, seminároch a vzdelávacích kurzoch. Aktívna prednášková činnosť vo svojom odbore. Pravidelne sa zúčastňuje na odborných školeniach, seminároch a kongresoch na Slovensku i v zahraničí.

 
MUDr. Drahomír Galbavý

MUDr. Drahomír Galbavý,  PhD.  – ortopéd

Lekár pracujúci na našej klinike ako ortopéd.
 
MUDr. Peter Rexa

MUDr. Peter Rexa – ortopéd

Vzdelanie:
Jesseniova lekárska fakulta UK Martin /2002/

Čítať viac

 

Špecializácie a certifikáty:
2011, 2012 Musculosceletal ultrasound course - basic, advanced
2008 Špecializácia v Ortopédii
2008 USG v diagnostike a skríningu vývojovej dysplázie bedrového kĺbu novorodencov
2007 IOF Osteoporosis Diagnosis Course, with Densitometry Certification
2004 Certifikát v neurotraumatológii

Členstvo v odborných spoločnostiach:
EFORT /The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology/
SOTS /Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť/

Prax:
1.8.2012-doteraz avelane clinic, Nitra, lekár špecialista
1.11.2008–doteraz Ortopedické oddelenie NsP Topoľčany – lekár-špecialista
1.7.2008–doteraz Ortopedická ambulancia, Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec – lekár-špecialista
1.7.2008–30.9.2008 Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie NsP sv. Lukáša Galanta- sekundárny lekár-ortopéd
1.8.2004–30.6.2008 Traumatologicko-ortopedické oddelenie ÚVN SNP Ružomberok – sekundárny lekár
10.2.2003–31.7.2004 Neurochirurgické oddelenie ÚVN SNP Ružomberok – sekundárny lekár
1.8.2002-9.2.2003 Chirurgické oddelenie NsP Ružomberok – sekundárky lekár

Publikácie:
spoluautor odborných článkov v slovenských časopisoch a posterov na odborných podujatiach, najmä na tému osteoporóza

 
MUDr. Ján Mitošinka

MUDr. Ján Mitošinka – ortopéd

Vzdelanie:
9/2010 – trvá Postgraduálne doktorandské štúdium na FZaSP Trnava
10/2007 - Špecializačná spôsobilosť v obore ortopédia, Praha , Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky
6/2005 - Atestácia v obore ortopédia I., Praha, Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky

Čítať viac

 

1995 -2001 - Všeobecné lekárstvo, LF UK Bratislava , SR, dátum ukončenia 6.6.2001
1994 - 1995 - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, SR
1990-1994 - Gymnázium Pieťany, SR

Klinické zameranie: Široká oblasť všeobecných i komplexných ortopedických výkonov. Špeciálne zameranie na operativu ruky

Doterajšia prax:
12/2009 – súčasnosť Ortopedické oddelenie, NsP Topoľčany, SR
4/2003 – 11/2009 - Ortopedická klinika, Fakultná Nemocnica Olomouc, ČR Garant pre operativu hornej končatiny
9/2001 – 3/2003 - Traumatologická klinika, Fakultná Nemocnica s Poliklinikou v Trnave, SR

Prednášková činnosť:
Endoprotetika drobných kĺbov ruky XXXI.Červeňanského dni , Bratislava, 1/2011
Operačné riešenie fraktur scaphoidea Kongres Slovenskej společnosti chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou, Bojnice ,10/2010
TEP jako řešení patologických stavů ruky různé etiologie Moravské ortopedické a traumatologické dny, Přerov, 11/2009, ČR
Algické stavy ruky Univerzita Palackého Olomouc, 3/2009 , ČR
Bolesti ruky a zápästia v ambulancii ortopéda Spolok lekárov olomouckého kraja , 10/2008, ČR
Operačné riešenie luxácie AC skĺbenia Frejkové dni s medzinárodnou účasťou, 6/2008, ČR
Ortopedická operatíva skeletu ruky Motolské dni úrazovej chirurgie, Harachov 5/2007, ČR
Ortopedické operácie na ruke Olomouc 4/2007, ČR
Risartróza Frejkové dni s medzinárodnou účasťou, Brno 9/2007, ČR

Členstvo:
Slovenská lekárska komora
Česká spoločnosť chirurgie ruky

 
MUDr. Juraj Mišovič

MUDr. Juraj Mišovič – neurochirurg

Vzdelanie:
Lekárska fakulta UK v Bratislave (2007)
Špecializácia v odbore neurochirurgia (2015)

Čítať viac

 

Odborná prax:
Neurochirurgická klinika UKF FN Nitra od roku 2007

 
MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc. – cievny chirurg

Vzdelanie:
3. lekárska fakulta Univerzity Karlovej, Praha, 1988-1994,
Atestácia z chirurgie, IPVZ Praha, 1997
Špecializačná skúška z cievnej chirurgie, SZU Bratislava, 2001v Obhajoba doktorandskej práce a získanie titulu „PhD.“, LF UK Bratislava, 2004
Ukončenie manažérskeho vzdelávania a získanie titulu „MSc.“, Semmelweis University, 2013

Čítať viac

 

Bohatá prednášková, publikačná a organizačná činnosť na domácich a zahraničných podujatiach. Členstvo vo výbore viacerých odborných spoločností a odborných komisií. Účasť na viac ako 200 domácich a zahraničných kongresov, seminárov, kurzov a workshopov.

Pracovné skúsenosti:
Chirurgické oddelenie, Sušice, ČR, 1994-1997
Klinika cievnej chirurgie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava, 1997-2006
Primár Oddelenia cievnej chirurgie, FN Nitra, 2006 - súčastnosť

 
MUDr. Lucia Bartovičová

MUDr. Lucia Bartovičová – anesteziológ

Vzdelanie:
1998-2005 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2005- štúdium ukončené v odbore všeobecné lekárstvo
2012 – atestácia v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína

Čítať viac

 

Prax:
2005- doteraz sekundárny lekár na KAIM FNsP Nové Zámky
2014- výkon samostatnej zdravotníckej praxe v odbore anesteziológia a intenzívna medicína v Avelane clinic Nitra

Členstvo v Slovenskej spoločnosti anesteziológie a intenzívnej medicíny, účasť na kongresoch, seminároch a certifikovaných kurzoch s medzinárodnou účasťou.

 
MUDr. Jaroslav Šalkovský

MUDr. Jaroslav Šalkovský – anesteziológ

Prax:
1978 - 1984 - štúdium na LF UK Martin
1984 - 1998 - sekundárny lekár na ARO/OAIM NsP Nitra
1988 - získaná špecializácia I.st. v odbore anesteziológia a resuscitácia
1993 - získaná špecializácia II.st. v uvedenom odbore

Čítať viac

 

1998 - 2003 - práca vo funkcii primára OAIM NsP Nitra
2003 - 2004 - práca vo funkcii primára OAIP Ostrov nad Ohří /ČR/
2005 - 2014 - výkon samostatnej zdravotnej praxe v odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť na pracoviskách jednodňových chirurgií a niekoľkých nemocničných zariadení

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x