Príprava na operáciu

Konzultacie

Výsledkom konzultácií s Vašim chirurgom je operačná stratégia a voľba najvhodnejšej formy zákroku na dosiahnutie požadovaného efektu. V závislosti od zvoleného operačného postupu bude stanovená aj forma znecitlivenia a absolvujete potrebné predoperačné a anesteziologické vyšetrenia. Ide o súbor vyšetrení, ktorých cieľom je potvrdiť, či je Váš organizmus spôsobilý absolvovať zvolenú operáciu, ako aj vylúčiť akékoľvek nežiaduce komplikácie počas alebo po operácii.

Anesteziologické vyšetrenie absolvujete u nášho anesteziológa, ktorý Vám bude klásť otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu. Je veľmi dôležité, aby anesteziológ dostal presné a pravdivé informácie na všetky otázky uvedené v dotazníku, keďže na základe týchto informácií odporučí vhodný spôsob znecitlivenia pre Vašu operáciu, zváži možné riziká a obmedzenia a poučí Vás o potrebnej príprave na anestézu a spôsobe jej prevedenia. Anesteziológ samozrejme okrem toho ochotne zodpovie všetky Vaše otázky týkajúce sa spôsobu znecitlivenia počas operácie.

Predoperačné vyšetrenie môžete absolvovať u svojho obvodného lekára, u internistu podľa vášho výberu alebo u internistu, ktorému Vás môžeme po dohode objednať. Predoperačné vyšetrenie môže v závislosti od typu zákroku pozostávať z anamnézy (riadený rozhovor s lekárom s cieľom zistenia Vášho zdravotného stavu), fyzikálneho vyšetrenia (meranie teploty, krvného tlaku, srdcového tepu, počúvanie srdca, vyšetrenie hrdla a pod.), laboratórneho vyšetrenia krvi a moču, a v prípade potreby aj ďalších vyšetrení, ako EKG, RTG a pod.

V prípade, že pravidelne užívate lieky, pokračujte v ich užívaní, avšak nezabudnite na tento fakt upozorniť Vášho anesteziológa, ako aj operujúceho lekára.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x