Plastická chirurgia Korektívna dermatológia Všeobecná chirurgia OrtopédiaCievna chirurgiaNeurológia HYDRAFACIAL Elite

Tenisový a golfový lakeť

Dlhodobé alebo opakované preťažovanie lakťového kĺbu sa môže stať príčinou bolestivého zápalu svalových úponov. V závislosti od toho, ktoré svaly sú zápalom postihnuté rozoznávame dva typy ochorenia: tenisový lakeť (laterálna epikondylitída) – postihuje úpony svalov na vonkajšej strane lakťa, tzv. vystierače alebo golfový lakeť (mediálna epikondylitída), ktorý postihuje úpony na vnútornej strane lakťa, tzv. ohýbače. Pojem tenisový a golfový lakeť vznikol na základe špecifického zapojenia svalov, ktoré sú pri týchto športoch najviac zaťažované a často sú príčinou vzniku zápalu.

Nie je však podmienkou hrať tenis alebo golf na to, aby ste trpeli týmito ochoreniami. Zápal sprevádzaný opuchmi a bolesťami vzniká v dôsledku mechanického dráždenia pri monotónnom pohybe a pretrvávajúcom svalovom napätí. To môže vzniknúť pri rôznych činnostiach, napríklad pri hre na hudobné nástroje, manuálnej práci, ale aj v dôsledku stresu, ktorý sa prejavuje zvýšeným napätím svalov. Zápal však môže vzniknúť aj v dôsledku poranenia svalov alebo šliach v lakťovej oblasti. Nemusí pritom ísť o závažné poranenie, stačí bežný úder lakťom do zárubne dverí, ktorý pozná asi každý. Napriek tomu, že poranenie nemusí mať žiadne vonkajšie prejavy, môže spôsobiť vnútorné poranenie alebo natrhnutie úponu, čo môže byť spúšťačom ochorenia.

Pre koho je operácia vhodná

V počiatočných štádiách je možný vzniknutý zápal liečiť protizápalovými prípravkami, rehabilitáciou, prípadne kľudovým režimom, ktorý je zabezpečený fixáciou lakťového kĺbu. Pokiaľ však zápal prerastie do chronického štádia, konzervatívna liečba sa stáva neefektívnou a jediným riešením je chirurgický zásah.

Ochorenie je charakteristické postupne narastajúcou bolesťou v lakťovej oblasti, ktorá sa zhoršuje pri špecifických pohyboch a záťaži, ako je napríklad potrasenie rúk, krútiace pohyby či zdvíhanie predmetov. Neliečený zápal môže prerásť až do štádia, kedy pacient nie je schopný bežných každodenných činností, ako je umývanie zubov, používanie príboru, pera či iných pracovných nástrojov. Táto situácia je o to náročnejšia, že ochorenie väčšinou postihuje zaťažovanejšiu ruku, tzn. u pravákov pravú a u ľavákov ľavú. Okrem nepríjemnej bolesti teda toto ochorenie dokáže vyradiť pacienta z bežného života. Po vyčerpaní konzervatívnej liečby, respektíve ak do niekoľkých týždňov nedosiahneme liečbou požadovanú úľavu pre pacienta, jediným riešením je chirurgická liečba.

Anatómia

Kým kostra je oporou ľudského tela, svaly a šľachy zabezpečujú jeho pohyb. Na to, aby pohybová sústava správne fungovala, musia byť všetky jej súčasti prepojené a koordinované. Každý sval sa preto pripája ku kostiam, ktoré obsluhuje. Začiatok svalu predstavuje menej pohyblivú časť svalu, ktorou sa prostredníctvom šľachy pripája na kosť. Sval sa ďalej rozširuje do tzv. hlavy a bruška, ktoré predstavuje najširší úsek každého svalu. Sval sa potom opäť zužuje do tzv. chvosta svalu a je ukončený úponom, cez ktorý sa pripája na kosť pohyblivejšou väzbou než na začiatku svalu.

V lakťovej oblasti sa úpony svalu pripájajú na kostné výbežky v dolnej časti ramennej kosti zvané epikondyly. Tie sa dajú ľahko nahmatať na vnútornej aj vonkajšej strane lakťa a predstavujú veľmi citlivé miesto, ktoré pri údere svojou bolestivou reakciou prekvapili nejedného z nás.

Pri údere alebo opakovaných kontrakciách svalu, prípadne pri stave dlhodobého napätia a preťažovania svalu dochádza k zápalovým procesom, ktoré ak sa neliečia, môžu mať nezvratný charakter. 

Príprava na operáciu

Operácii tenisového resp. golfového lakťa musí predchádzať podrobná diagnostika lakťového kĺbu, ktorá zahŕňa podľa potreby aj röntgenové vyšetrenie, prípadne aj vyšetrenie magnetickou rezonanciou.  Pred zákrokom absolvujete potrebné predoperačné vyšetrenia a v prípade operácie v celkovej anestézii aj predanesteziologické vyšetrenia u nášho anesteziológa.

Ako pri všetkých zákrokoch aj v tomto prípade platí, že zákroku na našej klinike predchádza konzultácia s vaším chirurgom, v rámci ktorej vás bude informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa prípravy na operáciu, jej priebehu, ako aj pooperačných obmedzeniach. Svojho chirurga by ste tiež mali informovať o všetkých prípadných chronických ochoreniach, aktuálnych zdravotných problémoch, užívaných liekoch či známych alergických reakciách. Ak užívate lieky na riedenie krvi, resp. protizápalové lieky mali by ste pred operáciou tieto lieky vysadiť alebo po dohode s lekárom regulovať ich dávkovanie v predoperačnom období.

Priebeh operácie

Existuje viacero chirurgických postupov v súvislosti s operáciou tenisového a golfového lakťa. Výber konkrétneho postupu závisí od výsledkov diagnostických vyšetrení, miesta, ako aj rozsahu poškodenia svalov, resp. kĺbu. Základom všetkých postupov je odstránenie poškodeného tkaniva a premiestnenie úchytu svalu na zápalom nepoškodené miesto. Pri chronických zápaloch môže byť zasiahnutý aj lakťový kĺb, čo vyžaduje sprievodnú artroskopickú operáciu na odstránenie poškodeného tkaniva a zmeny na kosti, prípadne sa vykonáva revízia lakťového kĺbu.

Operácia prebieha cez rez vedený nad lakťom v zasiahnutej oblasti a následne sa končatina fixuje pomocou sadrovej dlahy alebo ortézy.

Pooperačný režim a obmedzenia

Fixácia operovanej ruky trvá približne týždeň od operácie, kedy býva odstránená spolu so stehmi. V prvých dňoch po operácii môže pacient pociťovať bolesť, resp. sa môžu vyskytovať opuchy v mieste zákroku. Uľaviť vám pomôže zdvihnutá poloha ruky, prípadne utišujúce lieky, ktoré vám predpíše váš lekár.

Kľudový režim sa odporúča počas nasledujúcich 2 mesiacov po zákroku a po uplynutí tohto obdobia je potrebné začať s rehabilitáciou ruky na základe odporúčaní lekára. Záťaž je na začiatku minimálna a postupne sa zvyšuje tak, aby nedošlo k nárazovému preťaženiu operovanej ruky. K športovým aktivitám sa možno vrátiť najskôr po 4 až 6 mesiacoch po zákroku po spevnení a posilnení oslabených svalov predlaktia .

Komplikácie 

Každá operácia okrem očakávanej úľavy pre pacienta so sebou prináša aj určité riziká a je preto potrebné rešpektovať všetky pokyny lekára a nezatajiť žiaden aspekt vášho zdravotného stavu. Všeobecné komplikácie môžu byť spojené s nežiaducim účinkom anestézie na organizmus pacienta, vniknutím infekcie do rany, resp. alergické reakcie na niektorý z liečiv.

Operácia tenisového a golfového lakťa je vo všeobecnosti nízkorizikový zásah, ktorý dosahuje 80 až 90% úspešnosť liečby ochorenia. Napriek tomu sa v niektorých prípadoch môže stať, že príde k poškodeniu nervových tkanív alebo ciev, čo môže vyžadovať korektívnu operáciu. V niektorých prípadoch môžu pacienti dosahovať po operácii nižšiu výkonnosť v operovanej ruke, resp. pociťovať stratu sily. Aj preto je dôležité v maximálnej miere dodržiavať pooperačný režim a odporúčania lekára pri rehabilitácii.

 

Objednajte sa

 
Newsletter

© 2015-2024 avelaneclinic All rights reserved, Developed by MrCode.net, Powered by EPOS

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.