Plastická chirurgia Korektívna dermatológia Všeobecná chirurgia OrtopédiaCievna chirurgiaNeurológia HYDRAFACIAL Elite

Korekcia brucha - Abdominoplastika

Mnoho mužov a žien trápi nadmerne veľké brucho, ktoré je v nepomere k celkovej postave. Príčinou takéhoto stavu môže byť uvoľnená koža alebo ochabnuté svalstvo v dôsledku výraznej redukcie hmotnosti, po tehotenstve, ale aj v dôsledku rozostúpenia priamych brušných svalov a povolením brušnej steny. Významnou pomocou v týchto prípadoch môže byť abdominoplastika, korekcia brušnej steny, ktorá môže do veľkej miery upraviť neželaný vzhľad brucha. Operácia spočíva v odstránení nadbytočného tuku a kože a spevnení svalov brušnej dutiny.

Pre koho je operácia vhodná

Plastickú operáciu brucha môžu podstúpiť muži aj ženy, u ktorých pod vplyvom rôznych genetických, či fyziologických faktorov dochádza k ukladaniu tuku v oblasti brucha. Najčastejšími kandidátkami sú ženy po viacnásobnom tehotenstve, kedy pod vplyvom opakovanej zmeny hmotnosti a hormonálnych vplyvov došlo k uvoľneniu brušného svalstva a ochabnutiu pokožky v brušnej oblasti. Zväčšujúci sa obsah brušnej dutiny počas tehotenstva môže byť tiež príčinou oslabenia, či rozostúpenia sa brušného svalstva. Treba však vedieť, že korekcia brušnej steny v žiadnom prípade nie je riešením obezity a nevyrieši ani problém "pivného” bruška u mužov, keďže v tomto prípade sa tuk ukladá do brušnej dutiny, nie do podkožnej oblasti.

Korekciu brušnej steny môžu podstúpiť muži aj ženy, a to aj vo vyššom veku, pokiaľ to umožňuje ich celkový zdravotný stav. Nie je však vhodná pre veľmi obéznych ľudí. Tým sa odporúča najskôr sa zbaviť podstatnej časti svojej hmotnosti a až potom pristúpiť ku korektívnej operácii. To isté platí pre ženy, ktoré plánujú ďalšie tehotenstvá. Operáciu by ste mali v takomto prípade podstúpiť až najskôr rok po pôrode, aby ste dožičili svojmu telu dostatok času na regeneráciu. Na druhej strane však operácia nie je prekážkou pre ďalšie tehotenstvo a pôrod.

Treba si uvedomiť, že korekcia brušnej steny je pomerne náročnou operáciou, ktorá si vyžaduje dobrý zdravotný stav a prísne dodržiavanie pokynov vášho plastického chirurga. Neváhajte sa preto objednať na osobnú konzultáciu, kde vás váš plastický chirurg oboznámi so všetkými detailmi prípravy a priebehu operácie a obdobia rekonvalescencie.

Anatómia

Brušná stena ohraničuje a chráni brušnú dutinu a orgány, ktoré sú v nej umiestnené. Delí sa na prednú, zadnú a bočné brušné steny. Vývoj brušnej steny sa začína už v 3. týždni tehotenstva a za ukončený sa považuje v momente oddelenia od pupočnej šnúry. Brušná stena sa skladá z viacerých vrstiev: kože, podkožného tuku, podkožia, svalov, väzivovej vrstvy a pobrušnice. Najvýraznejším svalom brušnej steny je párový sval rectusabdominis, ktorý tvorí každému laikovi veľmi známe brušné “tehličky”. V podkožnej vrstve sa nachádzajú žily a cievy, ktoré zabezpečujú prekrvovanie brušnej dutiny a prechádzajú tade nervové vlákna, ktoré sú pokračovaním inervácie hrudnej dutiny.

Ženské telo má obyčajne tvar presýpacích hodín s úzkym pásom a širšími bedrami, pričom má tendenciu ukladať si tuk v oblasti sedacieho svalu, bokov, bedier a stehien. V dôsledku tehotenstva sa však tukové zásoby začínajú preskupovať a ukladať do spodnej časti brucha. Za ideálnu mužskú formu postavy sa považuje tvar písmena V, ktoré sa zužuje postupne od ramien smerom k bokom. Tuk má u mužov viac tendenciu sa ukladať po obvode brucha a bokov.

Príprava na operáciu

Keďže v prípade korektívnej operácie brušnej steny ide o pomerne náročný estetický zákrok je potrebné, aby sa naň lekár aj pacient alebo pacientka veľmi dobre pripravili. V prvom kroku si naplánujte osobnú konzultáciu s vaším plastickým chirurgom, na ktorú si nachystajte všetky otázky, ktoré vás v súvislosti so zákrokom zaujímajú, buďte pripravení definovať svoje požiadavky a očakávania a pripravte si aj podrobné informácie o vašom zdravotnom stave, predchádzajúcich operáciách, či zdravotných problémoch.

Vášho lekára budú zaujímať predovšetkým informácie o chronických ochoreniach, alergiách, prekonaných ochoreniach, operáciách, či pôrodoch, bude potrebovať vedieť, aké lieky užívate, prípadne či fajčíte a akú máte celkovú životosprávu. V rámci konzultácie vám chirurg tiež vyšetrí brucho. Postojačky aj poležiačky, zistí kvalitu vašej pokožky, zhodnotí množstvo tuku a stav vášho brušného svalstva. Počas vyšetrenia lekár vyhotoví aj snímky vášho brucha, na základe ktorých možno diskutovať o vašich očakávaniach, ako aj vyhodnotiť neskôr celkový výsledok operácie.

Je veľmi dôležité, aby ste si vy aj váš lekár boli istí, čo možno od zákroku očakávať. Pod vplyvom médií totiž mnohí pacienti očakávajú zázraky mávnutím čarovného prútika a neuvedomujú si, že nemožno dosiahnuť dokonale plochú brušnú stenu, pokiaľ na ňu zvnútra tlačí ďalšie tukové ložisko.

Korekcia brušnej steny prebieha pod celkovou anestéziou. Je preto potrebné v rámci prípravy na operáciu absolvovať predoperačné a predanesteziologické vyšetrenia. Váš lekár vás okrem toho poučí o ďalších nevyhnutných podmienkach dôležitých pre úspešný výsledok operácie. Budete musieť vysadiť lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylosalicylovú (Acylpyrín, Aspirín, Anopyrín, Aspro, Acylcoffin, Alnagon, Defebrin, Harbureta, Mironal, Neuralgen a ďalšie) a niektoré protizápalové lieky, keďže môžu spôsobiť zvýšené krvácanie, ale aj prestať fajčiť minimálne na dva týždne pred a po zákroku.

Priebeh operácie

Korekcia brušnej steny môže mať rôzne formy a rozsah, od čoho závisí aj dĺžka operácie. Pri čiastočnej abdominoplastike môže byť operácia ukončená v rámci 1 až 2 hodín, ale pri kompletnej korekcii brušnej steny môže operácia pokračovať až do 5 hodín. Na rozdiel od čiastočnej korekcii brušnej steny, ktorá má za úlohu odstránenie prebytočného tuku a spevnenie pokožky, pri kompletnej abdominoplastike je potrebné aj odhalenie a spevnenie brušných svalov pomocou zošitia ich väzivového obalu. Rozdiel je aj vo vedení operačných rezov. Vo väčšine prípadov je postačujúci jeden rez vedený horizontálne nad oblasťou ochlpenia v podbrušiu, avšak niekedy sa vyžaduje ďalší vertikálny rez. V prípade potreby korekcie bočných brušných stien sa na zabezpečenie celkového výsledku operácie používa dodatočný lifting bokov. V tomto prípade hovoríme o rozšírenej abdominoplastike. Po uskutočnení vnútorného spevnenia sa opätovne prišije koža, pričom sa odstráni jej prebytočná časť a upraví sa nová pozícia pupku. V niektorých prípadoch môže váš plastický chirurg odporučiť kombináciu korekcie brušnej steny s liposukciou na odstránenie nadbytočného tuku.

Častou komplikáciou tehotenstva u žien býva rozostúpenie brušných svalov (diastasisrecti), pričom za normálnych okolností sú svaly brušnej steny (rectusabdominis) spojené vo vertikálnej línii tzv. líniou albou (biela línia). Toto rozostúpenie vzniká v dôsledku rozpínania brušnej dutiny a ide o čisto kozmetický defekt, ktorý nijakým spôsobom neohrozuje zdravie a život pacientky. V takýchto prípadoch vám váš plastický chirurg odporučí vykonať aj tzv. diastázu, teda korekciu rozostúpených svalov, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok operácie.

Pooperačný režim a obmedzenia

Po dokončení operácie vás premiestnime do pooperačnej miestnosti určenej na zotavovanie, kde vás bude naďalej monitorovať váš operačný tím. Približne po dvoch hodinách na pooperačnej izbe vás presunieme do lôžkovej časti, kde budete pod dohľadom našich lekárov a sestričiek minimálne do ďalšieho dňa, respektíve až 48 hodín po operácii.

Počas prvých dní po operácii bude vaše brucho zabandážované kompresným pásom a musíte počítať s bolestivosťou pri zmene polohy tela, pri nadychovaní, či zakašľaní. Na klinike avelane sa však staráme o kontinuálny monitoring bolesti pacientov a pacientok po operácii, na základe čoho podávame adekvátne prostriedky na tlmenie bolesti. Súčasťou pooperačnej starostlivosti je aj dodržiavanie prísneho diétneho režimu. Keďže počas operácie dochádza k výrazným zmenám v brušnej dutine, nie je dobré zaťažovať tráviaci systém ťažkými a nevhodnými jedlami, kým si naše telo nezvykne na nové usporiadanie.

Samozrejmosťou v pooperačnom režime je aj starostlivosť o jazvy, opuchy, či krvné podliatiny, na ošetrenie ktorých vám odporučíme vhodné prostriedky. V niektorých prípadoch môžete v prvých dňoch až týždňoch po operácií pociťovať mierny ťah v jazve, ktorému vám pomôže uľaviť mierny predklon. Vstrebávanie jaziev vyžaduje dlhodobú starostlivosť. Postupné mäknutie a blednutie môže trvať aj 12 mesiacov, počas ktorých je dôležité natieranie podpornými prostriedkami, ktoré urýchľujú tento proces, prípadne krémami s vysokým ochranným UV faktorom. Minimálne 4 mesiace po operácii by ste však nemali jazvy vystavovať slnku vôbec.

Ku svojim každodenným aktivitám a do zamestnania sa môžete vrátiť najskôr po 2 týždňoch od operácie, aj to len v prípade, že nemáte fyzicky nenáročné zamestnanie. V opačnom prípade je potrebné dobu rekonvalescencie predĺžiť najmenej na 4 týždne. Treba brať pri tom do úvahy, že vaše telo potrebuje čas na to, aby sa prispôsobilo zmenám, ktoré nastali vo vašej brušnej dutine. Tento proces môže trvať aj niekoľko mesiacov a jeho dĺžka závisí od mnohých faktorov, ako rozsah operácie, celkový fyzický a psychický stav pacienta, ale aj dodržiavanie odporúčaní plastického chirurga. Veľmi dôležité je v tomto smere napríklad dodržiavanie nefajčiarskeho režimu minimálne mesiac pred a po operácii, ale aj vyhýbanie sa fyzickým aktivitám počas obdobia rekonvalescencie, či dodržiavanie stravovacích odporúčaní.

Čo sa týka výsledkov operácie, musíte byť trpezliví. Finálny výsledok operácie môžete vidieť až po odznení všetkých vnútorných opuchov, krvných podliatin a preusporiadaní brušnej dutiny. Najskôr teda možno výsledok operácie posúdiť v priemere 3 až 6 mesiacov po zákroku.

Komplikácie

Korekcia brušnej steny je bezpečným operačným zásahom, ktorý sa vykonáva v celkovej anestézii. Aj v tomto prípade však treba počítať s určitými rizikami, ktoré sa spájajú s každým invazívnym zásahom. Väčšine z možných komplikácií sa dá predísť starostlivou prípravou na operáciu a dodržiavaním pokynov chirurga zo strany pacienta. Aj my v klinike avelane robíme všetko pre minimalizáciu možných nežiaducich účinkov operácie. Napriek tomu sa v niektorých prípadoch môžu objaviť nepredvídateľné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť jej výsledok.

Takéto komplikácie sa môžu vyskytnúť v prípade nepredvídateľných reakcií organizmu na celkovú anestéziu, dýchacie, či srdcové problémy, ako pri každej operácii aj pri tejto je možnosť vzniku krvných zrazenín (trombov) a s tým súvisiaci vznik embólie, či pooperačné infekcie, ktorým sa však snažíme predchádzať preventívnou antibiotickou liečbou.

Špecifickou komplikáciou v súvislosti s rekonštrukciou brušnej steny môže byť nekróza, teda odumretie kože v dôsledku prerušenia jej vyživovania, ktorú je nevyhnutné riešiť ďalším korektívnym zákrokom. Táto komplikácia hrozí najmä fajčiarom, ktorí fajčia v predoperačnom období. Z dôvodu zvýšeného počtu komplikácií práve v skupine fajčiarov, mnohí chirurgovia odmietajú vykonávať operácie fajčiarom. Spolupráca a vzájomná dôvera medzi pacientom a lekárom je preto z hľadiska minimalizácie vedľajších účinkov veľmi dôležitá.

Ďalšou možnou komplikáciou pri abdominoplastike môže byť nahromadenie tekutiny v brušnej dutine po odstránení drenáží. Tekutina môže byť v takýchto prípadoch odsatá pomocou injekcie alebo drenáže.

Ak sa vyskytnú akékoľvek komplikácie v súvislosti so zákrokom je pravdepodobné, že sa čas rekonvalescencie predĺži, prípadne si vyžiada ďalší korektívny zásah.

 

Objednajte sa

 
Newsletter

© 2015-2024 avelaneclinic All rights reserved, Developed by MrCode.net, Powered by EPOS

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.