Plastická chirurgia Korektívna dermatológia Všeobecná chirurgia OrtopédiaCievna chirurgiaNeurológia HYDRAFACIAL Elite

Korekcia ušníc - otoplastika

Veľké, odstávajúce, či zvláštne tvarované ušnice môžu byť dôvodom výsmechu okolia, nízkeho sebavedomia a sociálnej izolácie ich majiteľa už od prvých dní po nástupe do kolektívu v detskom veku a tieto problémy môžu sprevádzať človeka celým jeho životom. Dobrou správou je, že moderné operačné techniky umožňujú pomerne jednoduchú korekciu abnormalít v štruktúre ušných lalokov bez viditeľných stôp na tvári, či následkov na psychike pacienta.

Pre koho je operácia vhodná

Ideálnym obdobím na vykonanie operačného zákroku je vo veku 4 až 10 rokov života. Operovať však samozrejme môžeme aj dospelých pacientov, na zmenu nikdy nie je neskoro. Skorší vek je odporúčaný najmä z dôvodu minimalizácie možnej psychickej traumy pacienta v dôsledku výsmechu okolia.

Korekcia ušníc alebo otoplastika sa používa v prípade nadmerných, či odstávajúcich ušníc, ale aj rôznych abnormalít v tvare ušného boltca. Výsledkom operácie by mali byť prirodzene vyzerajúce ušnice, ktoré svojou veľkosťou a tvarom korešpondujú s veľkosťou a tvarom tváre a hlavy ako celku. Zákrok sa týka vonkajšieho ucha, a teda žiadnym spôsobom nemá vplyv na sluch pacientov.

Individuálne danosti každého z nás spôsobujú, že operáciou nie je vždy možné dosiahnuť rovnaké výsledky u každého pacienta. Existujú však viaceré operačné techniky, ktorými sa v závislosti od podstaty problému, požiadaviek pacienta, ale aj jeho špecifických fyziologických daností snažíme dosiahnuť optimálny výsledok operácie.

Anatómia

Ušnice sú viditeľnou súčasťou vonkajšieho ucha a ich úlohou je zachytávať a smerovať zvukové vlny do zvukovodu, cez ktorý sa potom prenášajú na blanu bubienka. Veľkosť a tvar ušnice však nemá žiaden vplyv na kvalitu zvukového signálu, a teda na sluch človeka.

Ušnica s výnimkou lalôčika je tvorená chrupavkou, ktorej tvar a postavenie voči hlave sa ustaľuje po štvrtom roku života dieťaťa. Normálny uhol, ktorý zviera ušnica voči lebke je asi 20 - 30°. V prípade, že je uhol väčší, hovoríme o odstávajúcich ušiach, ktoré pútajú často neželanú pozornosť okolia.

Napriek tomu, že ušnice sú individuálnym znakom každého jedinca a neexistujú dve úplne identické ušnice tak, ako je to pri otlačku prsta. V niektorých prípadoch sa môžu ušnice výrazne líšiť od bežného tvaru a spôsobovať ich majiteľovi zbytočný diskomfort a psychickú traumu. Môže sa to týkať veľkosti ušníc, či rôznych ich deformácií alebo asymetrií, ako napríklad nedostatočne vytvarovaná, či zrotovaná ušnica, zašpicatený tvar ušnice, či rozštiepený ušný lalôčik. Tieto deformácie môžu byť vrodené alebo získané v dôsledku úrazu, či zápalových ochorení chrupavky.

Príprava na operáciu

Základom pre absolvovanie akéhokoľvek estetického chirurgického zákroku je konzultácia s vaším chirurgom, ktorý posúdi váš celkový zdravotný stav, špecifické požiadavky na operáciu a na základe toho odporučí najvhodnejší spôsob zákroku. Bude vás tiež informovať o predoperačných a pooperačných postupoch a obmedzeniach, s ktorými budete musieť počítať. V závislosti od zvoleného chirurgického postupu a anestézie vám lekár odporučí absolvovanie predoperačných a predanesteziologických vyšetrení.

Priebeh operácie

Operácia ušníc trvá v priemere asi jednu hodinu v závislosti od rozsahu dohodnutého zásahu. V prípade komplexnejších operácií, ktoré zahŕňajú napríklad aj zmenšovanie aj tvarovanie ušného boltca, prípadne ešte iné korektívne zákroky, môže byť čas operácie aj dlhší.

Najčastejšie vykonávanými operáciami ušníc je tvarovanie a repozícia chrupavky, ktorú možno vykonať viacerými spôsobmi. Najbežnejším operačným prístupom je vytvorenie rezu na zadnej strane ušnice, skadiaľ chirurg získa prístup k chrupavke. Tá sa podľa potreby nalomí, zmenší, respektíve vytvaruje do požadovaného tvaru. V prípade zmenšenia ušnice je potrebné aj odstránenie prebytočnej časti kože.

Napriek tomu, že tento postup je bežne vo svete využívaný aj v prípade korekcie odstávajúcich ušníc, jeho nedostatkom je, že neodstraňuje povrchové napätie chrupavky v zadnej časti ušnice a ucho má teda sklon po čase sa vrátiť do pôvodnej polohy. My v avelane clinic preto uprednostňujeme v týchto prípadoch operáciu na prednej časti chrupky, čím ju oslabíme tak, aby potom nemala tendenciu vrátiť sa do svojej pôvodnej polohy. Rez sa pritom snažíme viesť tak, aby bol skrytý v prirodzených záhyboch kože a nezanechal viditeľné stopy po operácii. Pri takto vykonanom zákroku treba počítať s niekoľkými dňami rekonvalescencie navyše, jeho efekt je však dlhodobý a ponúka prirodzenejšiu formu ušnice.

Anestézia

Na klinike avelane väčšinu pacientov operujeme v lokálnej anestézii. Celková anestézia je rozhodne vhodnejšia aj v prípade nespolupracujúcich detí, aby sa zabránilo prípadnému pohnutiu dieťaťa v priebehu operácie.

Pooperačný režim a obmedzenia

Po operácii, pokiaľ pacient nebol operovaný v celkovej anestézii, nie je nevyhnutná hospitalizácia. V prípade zákroku realizovaného v celkovej anestézii, aj v tomto prípade budeme dbať o pooperačný komfort vás alebo vášho dieťaťa a kontinuálny monitoring životných funkcií a bolesti, ktorú tlmíme vhodnými liekmi. Samozrejmosťou na našej klinike je, že môžete ostať s vašou ratolesťou počas celej doby jeho alebo jej pobytu na klinike.

Počas pooperačného pobytu na klinike, ale aj pri prepustení do domácej starostlivosti treba počítať s bandážou hlavy. Pre hladké hojenie a čo najlepší efekt z operácie je veľmi dôležité, aby ste dodržiavali pokyny vášho lekára a nesnímali si obväzy skôr, ako to bude možné, a to aj napriek tomu, že vám alebo vášmu dieťaťu môžu spôsobovať určitý diskomfort najmä pri spaní. Minimálny čas nosenia obväzov je 3 dni po operácii. Po odstránení obväzov vám, či vášmu dieťaťu lekár poskytne sťahovaciu pásku, ktorú budete nosiť počas najbližších 2 až 3 týždňov. Operačné stehy vám v prípade potreby vyberie asi týždeň po operácii.

Deti by mali minimálne týždeň po operácii dodržiavať kľudový režim a aj počas ďalších 3 týždňov je potrebné dohliadať na nich, aby neprišlo k zraneniu uší. Dospelí pacienti sa môžu vrátiť k svojim každodenným aktivitám už asi tri dni po operácii.

Komplikácie

Bežnými pooperačnými ťažkosťami, ktoré môžu pacienti pociťovať v čase rekonvalescencie sú dočasný diskomfort a znecitlivenie v operovaných oblastiach, bolesti hlavy, opuchy a pod. Tieto ťažkosti sa dajú riešiť bežnými liekovými prostriedkami a v prípade opuchov sa odporúča držať hlavu čo najviac v zdvihnutej polohe.

Operácia ušníc je jednou z najbezpečnejších operácií, pri ktorej sú komplikácie, či nežiaduce účinky veľmi zriedkavé. Môže sa vyskytnúť krvná zrazenina, ktorú bude potrebné odstrániť, ak sa nerozpustí sama alebo pod vplyvom liekov. Prípadné stopy po zákroku, ktoré nevymiznú do niekoľkých týždňov po operácii možno ošetrovať špeciálnymi prípravkami na zjemnenie jaziev. Obrátiť sa na svojho lekára však môžete kedykoľvek, ak by vás niečo v priebehu rekonvalescencie znepokojovalo, najmä však ak by pacient mal po operácii horúčku, spozorovali by ste krvácanie alebo by vaše opuchy pretrvávali viac ako týždeň po operácii. Rozhodne sa treba obrátiť na vášho lekára v prípade, že by ste utrpeli úraz v mieste zákroku.

 

Objednajte sa

 
Newsletter

© 2015-2024 avelaneclinic All rights reserved, Developed by MrCode.net, Powered by EPOS

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.